Cookies na našich stránkách používáme pro naše vlastní obchodní účely, včetně sledování vašich preferencí a shromažďování souhrnných statistik pro analýzu toho, jak jsou naše stránky používány. Používáním této stránky souhlasíte s tím, že soubor cookie je uložen.

Je vaše optická praxe připravena na všechny změny týkající se mobilních zařízení?

Svět marketingu se rychle mění a významně k tomu přispívají mobilní zařízení.

Americký podnikatel, autor a motivační řečník Jim Rohn kdysi uvedl, že „tvůj život se nezlepší náhodou, ale zlepší se změnou.“ Totéž by se dalo říct o optických. Pokud se domníváte, že v oblasti marketingu stačí držet se zajetých postupů a přitom doufat, že vám díky tomu přibudou noví pacienti a rozroste se vaše praxe, klamete sami sebe. Svět marketingu se rychle mění a významně k tomu přispívají mobilní zařízení.

Jako důkaz uvedu tři významné změny u mobilních zařízení a to, co každá z nich znamená pro vaši praxi:

Změna #1: Navzdory skutečnosti, že 91 % občanů USA má mobilní telefon dostupný nepřetržitě, pacienti ve stále větší míře nejsou schopni nebo ochotni brát telefon(Zdroj: Mobile Marketing Association). Navíc 90% uživatelů mobilních telefonů příchozí hovory ignoruje (Zdroj: Netscape)

Co to znamená pro vaši oční optiku: Toto je sice případ Spojených států, ale slouží to jako určitý ukazatel i pro ostatní země. V této souvislosti je nutné nejdříve zmínit skutečnost, že devět z deseti lidí vlastní mobilní telefon a má ho po ruce kdykoli během dne. To je velká změna oproti situaci před pouhými 12 lety, kdy podle Pew Research Center vlastnilo mobil pouze 65 procent lidí.

Vzhledem k tomu, že lidé si mobilní telefony tak cení, znamená to pro vaši praxi lepší přístup k pacientům než v minulosti, kdy byl kvůli domovním telefonům přístup omezen. 

Tato změna také ukazuje stále menší pravděpodobnost toho, že pacienti budou na telefonát reagovat. Nebo i když mají telefon u sebe, nemohou reagovat, protože cestují, spí, jsou zaneprázdnění něčím jiným nebo se prostě rozhodnou, že telefon nevezmou. Přestože tedy jsou technicky dostupní, nemusí být telefonát tou nejlepší volbou. Jak ale ukáže další změna, budou pacienti reagovat na jiné formy komunikace.

Změna #2: Na textové zprávy lidé obvykle reagují do 90 sekund (Zdroj: CTIA.org)

Co to znamená pro vaši oční optiku: I když pacienti nepřijmou telefonní hovor, zareagují na textovou zprávu – a to rychle. To je pro praxi v oblasti péče o zrak nadmíru užitečné, protože prostřednictvím textových zpráv můžete pacientům posílat připomenutí návštěvy, přání k narozeninám a oznámení o tom, že brýle jsou připravené, a zároveň mít důvěru, že si to přečtou.

Změna #3: : Lidé kontrolují e-maily na svém mobilním telefonu průměrně 34krát za den (Zdroj: Personal and Ubiquitous Computing)

Co to znamená pro vaši oční optiku: Způsob, jak lidé v dnešní době přistupují ke svým e-mailům, se sice možná mění, ale jejich význam nikoli. Ve skutečnosti se lidé na své e-maily dívají častěji než dosud. Tuto skutečnost může vaše optika využít zasíláním nejrůznějších sdělení e-mailem – od měsíčních newsletterů přes připomínky návštěv až po průzkumy pacientů a novinky z praxe.

Pokud tyto věci budete mít při své praxi na mysli, budete na všechny ty změny v oblasti mobilních zařízení připraveni. Nenechávejte to náhodě.

 

Diskutujte o tomto článku